Sympozjum

Wszystkich uczestników Sympozjum, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zakładu Geologii Inżynierskiej

Lorem Ipsum

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posu.

Lorem Ipsum

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posu.

Lorem Ipsum

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posu.

Sympozjum

7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, odbędzie się w dniach 14-17 września 2021 r. w formie hybrydowej – w Bydgoszczy i on-line. To jedna z niewielu okazji do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących poprawy jakości dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w tak licznym gronie. Poprzez wspólne spotkania i nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami Sympozjum umożliwia transfer wiedzy z nauki do biznesu i przepływ praktycznych doświadczeń z biznesu do środowisk naukowych.
7. Sympozjum ma charakter ogólnopolski i odbywa się cyklicznie co 3 lata. Uczestniczą w nim przedstawiciele z różnych regionów kraju, charakteryzujących się odmiennymi warunkami i problemami natury geologicznej. Sympozjum stwarza forum do wymiany doświadczeń i poznania nowych trendów w podejściu do zagospodarowania przestrzeni podziemnej terenów zurbanizowanych oraz pozwala uzyskać dostęp do aktualnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Sympozjum jest także dobrym miejscem do nawiązywania kontaktów w celu inicjowania badań naukowych oraz pozyskania nowych partnerów do współpracy.