Problemy wdrożenia dobrych praktyk geologii inżynierskiej a rzeczywistość

Zadaj pytanie prelegentom, odpowiedź otrzymasz na swój adres mailowy.