Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja

Zadaj pytanie prelegentom, odpowiedź otrzymasz na swój adres mailowy.