Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem do stosowania przez GDDKiA

Zadaj pytanie prelegentom, odpowiedź otrzymasz na swój adres mailowy.